Төв аймаг

АУДИТОРУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

АУДИТОРУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

ММНБИ-ээс 2019 оны 10 дугаар сарын 31-нд зохион байгуулсан МНБ-ийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн сургалтад аудитор Ж.Бямбацогт хамрагдав. Мөн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны ...
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдал буурахгүй байгаад дүгнэлт хийж, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

2019.09.20-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.09.19-нд аймгийн 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, санхүү албаны ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛД АУДИТЫН ДҮН, ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛД АУДИТЫН ДҮН, ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 8 дугаар хуралдаанд ТЕЗ-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, Төсвийн ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТУУДЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТУУДЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - МОД ТАРИВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – МОД ТАРИВ.

"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийг тохиолдуулан Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Зуунмод голын цэцэрлэгт хүрээлэнд 2 төрлийн улиас, ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – СУМДАД ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – СУМДАД ТОМИЛОЛТООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны "Аудитын сэдэв батлах тухай" 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу нийт 370 санхүүгийн тайланд аудит хийхээс МУЕА-ын тушаалаар 10 ...