Хэнтий аймаг

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/207 дугаар тушаалын батлагдсан Үндэсний аудитын газрын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Хэнтий аймаг ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫГ ХИЙЛЭЭ.

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ГУРАВДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ГУРАВДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО

2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдсан аймгийн удирдах ажилтны 3-р зөвлөгөөнд Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газар ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛАВ

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛАВ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

МЭНДЧИЛГЭЭ­ Угтан золгож буй 17-р жарны “Урвуулагч” хэмээх Шороон гахай жилдээ эрхэм хүндэт Төрийн аудитын байгууллагын нийт хамт олон, хамтран ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019.01.17/

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019.01.17/

Хэнтий  аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.15-нд  18 сум, 3 тосгоны 21 төсвийн шууд захирагч  нарт , 2019.01.17 -нд ...