Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Төрийн эрх барих дээд байгууллагын үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь Улсын Их Хуралд дэмжлэг үзүүлж, эх орон, ард түмний эрх ашгийн төлөө хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд тусална.

Эрхэмлэх үндсэн зарчмууд

Найдвартай – Хараат бус – Бодитой: Аймгийн аудитын газрын ажилтанууд энэхүү гурван зарчмыг эрхэмлэн дээдэлж, байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний үр дүн хамгийн найдвартай, аливаа нөлөөнд автаагүй, үнэн, бодитой гэдэгт аймгийн удирдлага , иргэд ,олон түмэнд итгэл төрүүлж, хүлээн зөвшөөрөгдөх. Найдвартай байх: Аймгийн аудитын газрын үйл ажиллагааны тайлан, санал дүгнэлт нь гүйцэтгэлийн шатанд боловсруулж, чанарын хяналтын тогтолцоогоор дамжин бүтээгдэхүүн болон хэрэглэгчдэд хүргэж байх.

Хараат бус байх: Төрийн аудитын тухай хуулиар орон нутагт бүтэц зохион байгуулалт, ажил үүрэг, санхүүгийн хувьд хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тайлагнахад аливаа нөлөөнд автахгүй байх.

Бодитой байх: Олон улсын аудитын стандартын дагуу аудитын ажлын үр дүнг нотлох баримтад түшиглэн боловсруулж, тэнцвэртэй, бодитой мэдээллийг түгээнэ. Хүний нөөц Дарга, тэргүүлэх аудитор Д.Рэнцэнханд Аудитын менежер Ц.Отгонням Гүйцэтгэлийн аудитын баг: Ахлах аудитор Б.Чимэдцэрэн, аудитор Б.Авидцэрэн, С.Шийлэгмаа Санхүүгийн тайлангийн аудитын I баг: Ахлах аудитор Ж.Нямаа, аудитор Д.Нарантуяа, Б.Эрдэнэцэцэг, Санхүүгийн тайлангийн аудитын II баг: Ахлах аудитор Д.Гансүх, аудитор П.Хорлоосүрэн, шинжээч Ө.Ринчинмядаг Нярав-жолооч: Ж.Азжаргал гэсэн 12 орон тоотойгоор ажиллаж байна. Нийт ажилтнуудын 91,0 хувь нь Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч, 1,8 хувь нь магистерийн зэрэгтэй хүний нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Манай хамт олны дотроос Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас”одонтой 1, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-тай 2, “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 8, “Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 5, Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 1, “Нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 1 гэх мэт тэргүүний ажилтанууд,төрийн албанд олон жил ажилласан , ажлын дадлага,туршлагатай мэргэжлийн баг болон ажиллаж байгаадаа бид баяртай байна.