Баян-Өлгий Сонгууль 2020

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт аудитын ...
АНам-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт

АНам-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт

АНам-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт ...
Бие даан нэр дэвшигчдийн-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт

Бие даан нэр дэвшигчдийн-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт

Бие даан нэр дэвшигчдийн-Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт ...