Говь-Алтай аймаг

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон төрийн аудитын ...
ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН АЖИЛД АВНА.

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН АЖИЛД АВНА.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аудитын үйл ажиллагаанд оролцох 3 гэрээт ажилтан ажилд авна. Тавигдах шаардлага: -Нягтлан бодогч, эдийн ...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны захиалгаар хийгдэх “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ ...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны захиалгаар хийгдэх “Нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтэд дарга, тэргүүлэх аудитор ...
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, ...
МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

Сайхан наадаарай ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 онд "Нотлох баримтын эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх" зорилт тавьж, батлагдсан  төсвөөс бусдаар ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ