Дархан-Уул аймаг

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олны санаачилгаар гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын үе шатны ажлуудыг гүйцэтгэхдээ нэг стандартаар гаргах, ...
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ ҮАГ-ЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ ҮАГ-ЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Үндэсний аудитын газрын Тамгын газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/55-ТГ дугаар тушаалаар баталсан удирдамжын дагуу Чанарын баталгаажуулалтын ...
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр ...
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалтыг үндэслэн УИХ-ын Төсвийн байнгын ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ