Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан “Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн талаар аудитор Ч.Гантулга сургалт зохион байгууллаа. Уг хууль нь 7 бүлэг, 58 зүйлтэй бөгөөд “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 02 дугаар тогтоолд заасан үзэл баримтлалын хүрээнд боловсруулах шаардлага үүссэн байна.