Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны СТА-ын видео танилцуулга

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ