Өвөрхангай аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, СУМ ДАХ СОНГУУЛИЙН ТОЙРОГТ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС СОНГУУЛЬД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, СУМ ДАХ СОНГУУЛИЙН ТОЙРОГТ НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧЭЭС СОНГУУЛЬД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас аймаг болон сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчдээс зарцуулах ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрыг төлөөлж Дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Л.Ламаачин, Өвөрхангай аймгийн Прокурорын газрыг төлөөлж Ерөнхий прокурор, хууль ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох хүсэлтэй нам, эвсэл нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын алба нь өөрийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАК-ЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЖ АЖИЛЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАК-ЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЖ АЖИЛЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын удирдлагын зөвлөлөөс 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн Аудитын Компаниудын гэрээг ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

№ Нэр Хуудасны тоо Үйлдлүүд 1. Өв-2019 үйл ажилллагааны тайлан 27 татах ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОНЫ СТА ХИЙХ ЧИГЛЭЛИЙН ТАЛААР АУДИТОРУУД БОЛОН ХАК-ЫН АУДИТОРУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОНЫ СТА ХИЙХ ЧИГЛЭЛИЙН ТАЛААР АУДИТОРУУД БОЛОН ХАК-ЫН АУДИТОРУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас 2019 оны Санхүүгийн тайланд хийх аудитын талаар байгууллагын аудиторууд болон ХАК-ын аудиторуудад мэдээлэл өгч ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИТГЭМЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИТГЭМЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Итгэл хүлээсэн байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт Итгэмжлэл ...