ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СЭДВИЙН САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонгоход олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор иргэд, олон нийтийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Ирүүлэх сэдвийн санал нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.3. д заасан “Иргэд, олон нийтийн анхааралд байгаа үнэн зөв хариу хүссэн нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудал байх” гэсэн шаардлага хангасан, аймаг орон нутгийн эрх ашиг, аюулгүй байдалд хамаарах бодлогын чанартай байх, орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа олон нийтийн эрх ашиг хөндсөн бодлогын чанартай томоохон асуудал байхад анхаарна уу. Иргэд, олон нийт саналаа 2020.08.25-ны өдрөөс өмнө Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар, uvurkhangai@audit.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.