banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

Tag

Өвөрхангай аймаг

ХАК болон гэрээт аудиторуудтай гэрээг байгуулан ажиллав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын зүгээс зарим байгууллагын 2020 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэхээр ХАК болон гэрээт аудиторуудтай хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Мөн 2020...

Төрийн аудитын байгууллагын тухай товч мэдээлэл.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын зүгээс байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл бүхий богино хэмжээний танилцуулга бэлдэн хүргэж байна. Татах Tags: Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2020 оны СТА-ын бодлого чиглэл, аудитад анхаарах асуудал сэдвээр ХАК болон аудиторуудад дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын санхүүгийн аудитын ахлах аудитор, аудитын менежерийн зүгээс 2020 оны Санхүүгийн тайлангийн аудит хийхэд анхаарах зүйлс болон баримтлах бодлого чиглэл, ...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Баянтээг ХК-ний 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын баг нь 2020 оны 11 сарын 05-ны өдрөөс эхлэн аудитыг төлөвлөгөөт хугацаанд хийж дуусгав. Аудитын зорилтыг хангахын...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2020 онд хийж хэрэгжүүлсэн нийт аудитын тайлан, үйл ажиллагааны бусад тайлан мэдээллийг байгууллагын статистик мэдээний хамтаар хүргэж байна. https://audit.mn/wp-content/uploads/2020/12/Өвөрхангай-ТАГ-2020-оны-үйл-ажиллагааны-тайлан.pdf...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар:Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тайлан, хандивлагчийн жагсаалт.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн аудитын баг нь орон нутгийн сонгуульд оролцсон нам, эвслээс болон бие даан нэр дэвшигчдийн төвлөрүүлсэн орлого, иргэн, хуулийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: ОНХС-ийн 2019 хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн аудитын алба нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудит хийж гүйцэтгэв. Аудитаар ОНХС-ийн 2019...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын алба нь нэгдсэн удирдамжаар батлагдсан “Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Ковид-19 бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас Ковид-19 бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой Дарга бөгөөд Тэргүүлэх Аудиторын тушаалаар бэлэн байдлын үед ажиллах комиссыг томилж ажиллав. Тушаалд...

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧ НАРТ ЧИГЛЭЛ, ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн зүгээс: Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.3 “Нам, эвсэл нь санал...
1 2 3 4 5

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга