Day

11-р сар 21, 2022

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баталсан төлөвлөгөөний дагуу зарим байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Завсрын аудитаар...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ