Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баталсан төлөвлөгөөний дагуу зарим байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Завсрын аудитаар 1. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

                                                              2.Зэвсэгт хүчний 256 дугаар анги

                                                              3.Аймгийн политехникийн коллеж

                                                              4.Аймгийн цагдаагийн газар

                                                              5.Хархорин сумын цагдаагийн газар

                                                              6.Аймгийн онцгой байдлын газар

                                                              7.Аймгийн засаг даргын тамгын газар

                                                              8.Бүрд сумын цэцэрлэг

                                                              9.Бүрд сумын соёлын төв

                                                              10.Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг хамруулан авч үзсэн.