Day

5-р сар 17, 2023

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу аудитын менежер У.Батсүрэн “АОУС 250, Санхүүгийн тайлангийн аудитад хууль тогтоомж, дүрэм...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 2022 оны СТА дүгнэлтийг OPEN.AUDIT.MN сайтад байршууллаа

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайланг OPEN.AUDIT.MN-д бүрэн...

“НААҮГ-ын үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар...

ММНБИ-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан спортын их наадамд “АУДИТ” анги тэргүүн байр эзэлж шилжин явах цомын эзэн боллоо

ММНБИ-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан спортын их наадам амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөв. Тус тэмцээний үеэр Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга,...

Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. Tags: Дорнод аймаг

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-ийн байдалд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас “Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хийлээ. Нээлтэд Монгол...

Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилт, сумын татварын орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ. Аудитын...