“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-ийн байдалд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас “Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хийлээ.

Нээлтэд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг, Гүйцэтгэл-Нийцлийн аудитын газрын захирал Д.Энхболд болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны албаны хүмүүс, хөдөө, аж ахуйн салбарт төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй төслийн нэгжийн зохицуулагчид оролцлоо.

Тус аудитыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх бөгөөд Засгийн газрын шугамаар авсан зээл болон хандивлагч орон, олон улсын байгууллагаас авсан тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт үр дүн,  үр өгөөж, хяналтын тогтолцоо үр нөлөөтэй байгаа эсэх асуудлыг шалгахаар төлөвлөсөн.

Аудитад Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгжүүд болон төслийн удирдах хороо, төслийн нэгж, хэрэгжүүлэгч холбогдох байгууллагын үйл ажиллагаа, 2016-2022 оны хугацаан дахь 28 зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр дүнг хамруулна.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж” сэдэвт аудитыг 2023 оны 9 дүгээр сард гүйцэтгэж дуусган дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан УИХ болон холбогдох байгууллагад танилцуулах юм.