“НААҮГ-ын үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу гүйцэтгэх “НААҮГ-ын үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.
Аудитын нээлтэд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр, аудитын менежер У.Батсүрэн, ахлах аудитор С.Батцэцэг, аудитор Б.Алтанзул, Г.Батмягмар болон “Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар” ОНӨААТҮГ-ын дарга З.Эрдэнэбат, эдийн засагч Т.Амгаланбаатар, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Мөнхцэцэг нар оролцлоо.