Орхон аймаг

Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь иргэд олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, ирэх онд хийх аудитын сэдвийн санал авч ажиллаж байна.

Иргэд, олон нийт ихээр төвлөрдөг гудамж, талбайд 2023 оны 06 сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

          Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн алба, нятлан бодогчид, ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант суманд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орхон аймгийн Жаргалант сумын төсвийн байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд, ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2023 оны ...
Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонголтод иргэн та саналаа өгнө үү?

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв сонголтод иргэн та саналаа өгнө үү?

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд хийх аудитын сэдвийн саналыг авч байна. Орхон аймгийн иргэн та олон нийтийн ...
"Байгалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Байгалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ...
"Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

“Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

         Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “Эрдэнэт ...