Өвөрхангай аймаг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАК-ЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ХАК-ЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь 2018 онд Санхүүгийн тайлангийн аудитын үеэр үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн аудитын ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн Аудитын багийн Ахлах Аудитор Ц.Отгонням дотоод сургалтыг зохион байгуулж нийт ажилчдыг хамруулан ажиллав ...
ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

Өвөрхангай аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон тус аймгийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн аудитыг Өвөрхангай ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

Өвөрхангай аймагт анх удаа зохион байгуулагдсан Нийтийн сонсголын үйл ажиллагаанд Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн Аудитын баг 2018 ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ.

Үндэсний Аудитын газар Архивын Ерөнхий газрын Мэргэжил арга зүйн удирдлагын газартай хамтран зохион байгуулсан "Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнууд"-д ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, АВТОЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН ТАХ-НЫ АЖЛААР СУМДАД АЖИЛЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, АВТОЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН ТАХ-НЫ АЖЛААР СУМДАД АЖИЛЛАВ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын баг 2018 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт ...
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Өвөрхангай аймгийн Аудитын газрын удирдлагууд болон аудиторууд 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар  анхаарах асуудал, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар уулзалт, ...