Орхон аймаг

“ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НИЙ ӨДӨР БОЛЛОО.

“ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НИЙ ӨДӨР БОЛЛОО.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/100 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д ...
АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтын хүрээнд Аймаг, ...
АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА ТАНАА

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА ТАНАА

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5-д “Нам, эвсэл болон бие даан нэр ...
НАМ, ЭВСЭЛ ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

НАМ, ЭВСЭЛ ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуульд оролцох хүсэлтэй нам, эвсэл Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25.3.6, ...
ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИТАЙ ХАМТРАН ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИТАЙ ХАМТРАН ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас санаачлан Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академитай хамтран аймгийн хэмжээнд ...
ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XVI ХУРАЛДААНД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2020 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛАВ.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2020 онд гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар 2020.05.08-ны өдрийн Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...
ОРХОН АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮАГ, АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ОРХОН АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮАГ, АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд энэ ...
БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙГМИЙН АСУУДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН КОМИССООС ШИНЭ ТӨРЛИЙН КОРОНОВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД НИЙТ АЛБАН ХААГЧДАД НЭГ УДААГИЙН МАСК БОЛОН ГАР АРИУТГАГЧИЙГ ОЛГОЛОО

БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙГМИЙН АСУУДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН КОМИССООС ШИНЭ ТӨРЛИЙН КОРОНОВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД НИЙТ АЛБАН ХААГЧДАД НЭГ УДААГИЙН МАСК БОЛОН ГАР АРИУТГАГЧИЙГ ОЛГОЛОО

Байгууллагын нийгмийн асуудал, эрүүл ахуйн комиссоос шинэ төрлийн короновирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд нийт албан хаагчдад нэг удаагийн маск ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ