Дундговь аймаг

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймаг дахь төрийн аудитын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг танилцуулж байна. Дараах холбоосоор орж үзнэ ...
Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Гүйцэтгэлийн аудитын тайланг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төслийг аудитын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа ...
"Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу "Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр Дундговь аймгийн ...
“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

“УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ-2023” СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Удирдлагын манлайлал-2023” зөвлөгөөнд Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор оролцож, "Төсөв захирагч нарын ...
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН  ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАНГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ГАРДУУЛЛАА.

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАНГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ГАРДУУЛЛАА.

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, “Өөрчлөлтгүй” санал дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд аймгийн ...
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах ...