“Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол”-ын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд цахимаар зохион байгууллаа.

Өнөөдөр буюу 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол”-ын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд цахимаар зохион байгууллаа. Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор Л.Уранбилэг төрийн аудитын байгууллагын тусгай шалгалтад тэнцэж, Төрийн аудитын тухай хуулийн 27.1-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн тангараг өргөлөө. Аудитортоо Төрийн аудитын байгууллагын нэр хүндийг өндөрт өргөн ажиллахыг хүсэн ерөөе.