Tag

Дундговь аймаг

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ, ДҮГНЭЛТ, ТАЙЛАНГ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ГАРДУУЛЛАА.

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, “Өөрчлөлтгүй” санал дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд аймгийн Засаг даргад гардуулж, аудитын тайланд...

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, “Төрийн аудитын байгууллагын...

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, “Төрийн аудитын байгууллагын...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг Дундговь аймаг дахь...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын...

“Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгууллаа

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ой, бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудын баярын өдрийг тохиолдуулан санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын...

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойн хүрээнд “Төрийн аудитын байгууллагын орон нутаг дахь оролцоо” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Tags: Дундговь аймаг
1 2 3 4 5