ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Тэргүүлэх аудиторын өрөөнд зохион байгууллаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд урилгаар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга Ш.Энхсүх, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн эдийн засаг, төлөвлөлтийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ж.Уянга, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн С.Ариунжаргал, Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Адъяасүрэн, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Буманбаатар нар оролцлоо.

Тус аудиттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг dundgovi@audit.gov.mn цахим хаяг, 70592208 утсаар болон АЗДТГ-ын 209 тоот өрөөнд хүлээн авч байна.