“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга сэдвээр Дундговь аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга Б.Мөнхчулууныг урин, сургалт зохион байгууллаа.