Day

4 сар 30, 2019

АУДИТЫН ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ НИЙГЭМЛЭГЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ЁС ЗҮЙН АУДИТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ОРОЛЦЛОО

Аудитын Дээд Байгууллагын Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг(ECOSAI)-ийн санхүүжилтээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-аас 19-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Турк Улсын Анталия хотноо зохион байгуулсан “Ёс...

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн  аудитын  тухай  хуулийн  15  дугаар  зүйлийн  15.2.3-д заасан бүрэн эрх, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д заасны дагуу Дорноговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ