Day

9-р сар 17, 2020

АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЗАХИРЛУУДЫН АНХААРАЛД

Үндэсний аудитын газраас аудитын хуулийн этгээдүүдийн удирдлагуудад зориулсан сургалт семинар, санал солилцох уулзалтыг  2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулах...

Төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит

№ТЕЗБайгууллагын нэрФАЙЛ1БОАЖС Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам   ТАТАХ2БОАЖСОйн судалгаа хөгжлийн төв  ТАТАХ3БОАЖСГорхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа ТАТАХ4БОАЖСХан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа ТАТАХ5БОАЖСЦэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах...
1 2 3 4 5