Day

3 сар 15, 2022

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

“Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. ...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. Нээлтийн үйл...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОНӨААТҮГ-ын 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу ОНӨҮГ болон ОНӨААТҮГ-ын 2021...

“АУДИТЫН ТАЛААР ЯРИЛЦЪЯ” ПОДКАСТ – “Засгийн газраас агаар, орчны чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит

“Засгийн газраас агаар, орчны чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын талаар Үндэсний аудитын газрын Аудитын гуравдугаар газрын Аудитын менежер Б.Долгорсүрэн, НЭМҮТ-ийн Орчны...

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын...

Дорноговь ТАГ – “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөнд үндэслэн Үндэсний...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ