Day

4 сар 1, 2022

Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хүлээн авлаа

    Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг аймгийн ИТХ-ын дарга Э.Энхбат, аймгийн Санхүү, Төрийн сангийн...

ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад танилцуулга, мэдээлэл хийлээ

Монгол Улсад Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Дундговь аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад Төрийн хяналт ба...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ