Day

10-р сар 6, 2022

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙВ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2022 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай”...

Дорноговь ТАГ – 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг зохион байгууллаа

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2022 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу доорх сургалтуудыг зохион явууллаа. -Аудитор Б.Уранбилэг – “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль”; -Аймгийн...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ