БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Төрийн аудитын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-д “Төрийн аудитын байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны тайланг өөрийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй, ил тод байршуулна.” гэж заасны дагуу Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.

 

 

 

Булган 2020 оны үйл ажилгааны тайлан ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.