“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн үе шатны ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/27, А/28  дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 6.3.3-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн үе шатны ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгийг 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10:30 минутад ZOOM программ дээр аудитор Г.Цэрэнлхам удирдан зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт Менежер Ж.Энхцоодол, ахлах аудитор Г.Намчинсүрэн, аудитор Г.Цэрэнлхам, А.Сувдаа, Э.Одбаясах, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Д.Нарантуяа, Мэргэжлийн хяналтын хүнсний байцагч М.Мөнхгэрэл, Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Нандин, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхгэрэл, Хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхбаасан, Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн дарга, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ТББ-ын дарга Ц.Бүрэнтуяа, Булган мээж ХХК-ны тооцооны нягтлан бодогч О.Отгонбаяр, Тогоочдын холбоо Сарантуяа, Хүнсчдийн холбооны дарга Лхагва, Мал эмнэлгийн газрын дарга Одсүрэн төлөөлөгч нар оролцлоо.

Талууд эрүүл ахуй халдвар хамгаалалтын дэглэм, хүнсний агуулахын хадгалалт хамгаалалт эрүүл ахуйн шаардлага, сургууль, цэцэрлэгт үдийн цай хөтөлбөрт эрүүл ахуйн шаардлагыг ноцтой зөрчил, үнийн хатуу бодлоготой баримтлах стандарттай үнийн жагсаалт сэргээн хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, тоног төхөөрөмж сайжруулж хангалттай эсэх, шинээр ашиглалтанд орж байгаа барилга байгууламжинд хүнсний зориулалтын агуулахтай эсэх, хүний нөөцийн асуудал, ажиллах орчин нөхцөл байдлын талаар санал солилцож, туршлага мэдлэгээ хуваалцсан.