АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь орон нутгийн төсөвт, төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2021 оны санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудитад аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Аудитын хуулийн этгээд нь ажлын багцад заагдсан байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудитыг Төсвийн хуульд заасан цаглабарт хугацаанд багтаан гүйцэтгэх болно.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

– Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахим/

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт

– ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт

– ММНБИ-ийн тодорхойлолт

– Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/

-Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар

-Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/

-Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/

Сонирхсон этгээд холбогдох мэдээллийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 29-ний  өдрийн 17 цаг 00 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12 цаг 00 минутын дотор цаасаар болон цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер Г.Хашцэцэг khashtsetsegg@audit.gov.mn Гар утас 9901-9467

Хугацаа хоцроосон мэдүүлгийг хүлээн авахгүй болно.

Захиалагчийн хаяг: Завхан аймаг Нутгийн удирдлагын ордон Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газар, утас 7046-3783, 70463612

СТА 1

СТА 2

СТА 3

СТА 4

СТА 5