Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитын нээлт хийлээ.

“Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитыг УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэнэ. Аудитын нээлтэд Ховд аймгийн Засаг дарга Э.Болормаа, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Багдал болон бусад холбогдох байгууллагуудын удирдлага, мэргэжилтнүүд оролцлоо.  

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ