ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХУУЛИЙГ ЭТГЭЭДИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсөвт байгууллагууд, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд, санхүүгийн  тайлангийн аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4-т заасны дагуу гэрээгээр гүйцэтгүүлэх зорилгоор хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

     Энэхүү хуулийн этгээд нь Хөвсгөл аймгийн төсөвт байгууллагууд, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлт гаргана. Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

         – Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

         – Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

         – Татварын тодорхойлолт

         – ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт

         – Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт

         – ММНБИ-ийн тодорхойлолт

         – Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/

         – Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар

         – Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/

         – Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/

      Сонирхсон этгээд материалаа дор дурдсан хаягаар 2022 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө цаасаар болон зөөврийн диск-д цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

                                                Хаяг: Хөвсгөл Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “А” корпус 3 давхар Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 303 тоот.

                                                                                                                    Холбоо барих утас: 70384043 95908400