Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газраас зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зар

“Төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан баталгаажуулах аудит”-ыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Энэхүү аудитын хуулийн этгээд нь ажлын багцад заагдсан байгууллагуудын 2022 оны санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудитыг Төсвийн хуульд заасан цаглабарт хугацаанд багтаан гүйцэтгэх болно.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Татварын тодорхойлолт /цахим/
 4. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /цахим/
 5. ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт /цахим/
 6. Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт /цахим/
 7. ММНБИ-ийн тодорхойлолт
 8. Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
 9. Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар /4-өөс дээш үндсэн ажилтантай, 2-оос доошгүй үндсэн орон тооны аудиторын эрхтэй, мэргэшсэн нягтлан бодогчтой байх/
 10. Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа / сүүлийн 1 жилээр/
 11. Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/

 

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 70463783 утсаар 2022.10.03-ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдээллээ 2022.10.03-ны өдрийн 11 цаг 30 минутын дотор Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газарт цаасаар болон цахим хэлбэрээр /pdf файл/ ирүүлнэ үү.

Цахим хаяг: zavkhan@audit.gov.mn ,  Утасны дугаар:70463783

Хаяг:

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газар,

1-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон, 310Б тоот

Улиастай сум, Завхан аймаг, Монгол улс