Ховд аймагт Үндэсний аудитын газрын захиалгаар “Шинжээч”-дийн баг ажиллав

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын өртөг нэмэгдсэн ажлын хяналтаар Үндэсний аудитын газраас томилогдсон шинжээчдийн баг Ховд аймагт хүрэлцэн ирж, 2023 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын ажил дээр хамтран хяналт хэрэгжүүлэн ажиллав.