ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлт 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газар дээр боллоо.

Уг аудитын нээлтэд Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга Тэргүүлэх аудитор Х.Болдбаатар, Аудитын менежер А.Цэцэгсүрэн, аудитор У.Батчимэг, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношлогоо эмчигээний төв, Эрүүл сэндийн даатгалын хэлтсийн удирдах ажилтнууд, хувийн эмийн сангуудын төлөөлөл, сумдын Эрүүл мэндийн төвийн мэргэжилтнүүд, нийт 50 гаруй хүн оролцов.