Аймаг, сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2023 оны нөхөн сонгуульд оролцох намуудын мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайланд аудит хийж, аудит хийсэн мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлтийг олон нийтэд хүргэж байна.

СУМЫН НЭР НАМЫН НЭР НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮГНЭЛТ НАМЫН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН
БОГД СУМ АИТХ МОНГОЛ АРДЫН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
АРДЧИЛСАН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
БОГД СУМ СИТХ МОНГОЛ АРДЫН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
АРДЧИЛСАН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
БАЯНГОВЬ СУМ СИТХ МОНГОЛ АРДЫН НАМ БАЙХГҮЙ БАЙХГҮЙ
АРДЧИЛСАН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
БАЯН-ОВОО СУМ СИТХ МОНГОЛ АРДЫН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
АРДЧИЛСАН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
ЗАГ СУМ СИТХ МОНГОЛ АРДЫН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ
АРДЧИЛСАН НАМ ҮЗЭХ ҮЗЭХ