БАЯНЗҮРХ, ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ИТХ-ЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай 37 дугаар зүйлийн 37.12-т заасны дагуу Баянзүрх, Тосонцэнгэл сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн хандивын тайлан, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлтийг байршууллаа. Танилцана уу.

Нам, эвслийн нэр Хандивын дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
1 Баянзүрх сумын Монгол ардын намын хороо Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт
2 Тосонцэнгэл сумын Монгол ардын намын хороо  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт
3 Бие даан нэр дэвшигч М.Батбаяр  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт
4 Бие даан нэр дэвшигч Ц.Даваахүү  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт