ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

᠌᠌2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд  төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах”, “Төсөвт байгууллагуудын халаалтын зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл”-д хийх аудит сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитуудын нээлт тус тус боллоо. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор Х.Болдбаатар, Аудитын менежер А.Цэцэгсүрэн, ИТХ-ын дарга Г.Пүрэвганди, СТСХ-ийн дарга Ч.Багдал, ХБТХОХ-ийн дарга Б.Баярсүх, ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Давааням, Татварын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн н.Мөнхтөр, СТСХ-ийн мэргэжилтнүүд, ХБТХОХ-ийн мэргэжилтнүүд, ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүд дулаан нийлүүлэгч компаний төлөөллүүд, аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн гишүүн Р.Янжмаа зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо.

“Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд  төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах” аудитыг 11 сарын 25-ны дотор аймгийн ИТХ-д өргөн барихаар, “Төсөвт байгууллагуудын халаалтын зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл”-д хийх аудитыг 11 сарын 15-ны дотор эцэслэн тайлан мэдээллийг Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.