Албан хаагчидтай 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 оныг аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах жил болгон зарласан билээ. Тус зорилтын хүрээнд Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 онд 4 зорилтын 41 ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, нийт албан хаагчидтай 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгууллаа.