САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээдүүдтэй уулзалт, ярилцлагыг хийлээ.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөлтийн шатанд гарсан нийтлэг асуудлууд, гүйцэтгэлийн шатанд анхаарах зарим асуудлуудыг ярилцаж тодорхой үүрэг чиглэл өгч, Төрийн аудитын байгууллагаас 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий бодлого, чиглэл, анхаарах асуудал, цахим систем (Fas.audit.mn) хөтлөлт мөн Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуультай холбоотой зарим асуудалд дээр санал солилцлоо.

Уулзалт, ярилцлагад Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор А.Эрдэнэбаатар, аудитын менежер Б.Тэгшдэлгэр, ахлах аудитор Б.Давааням, аудитор Н.Гүрбазар, “Ихэр Мөрөн Аудит” ХХК-ын захирал Б.Мядагмаа “Си Пи Ти Ай” ХХК-ийн захирал Ч.Энхчимэг,  болон “Ари фaйнэнс аудит” ХХК-ийн захирал Д.Ариунаа, “Бэйкер Тилли Далайван Аудит ХХК”-ийн төлөөлөл тус тус оролцлоо.