ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

Төв аймгийн Зуунмод хотын Захирагчийн 03 дугаар албан даалгаврын дагуу бүх нийтийн цэвэрлэгээг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар хийж гүйцэтгэлээ. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Төрийн аудитын газрын 14 ажилчин, албан хаагч хамрагдаж төр захиргааны 2-р байрны эргэн тойрны 2500 м.кв талбайг цэвэрлэлээ.