Аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцож буй нам, бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөр болон мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, хандивын тайлангийн дүгнэлт

Аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцож буй нам, бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөр болон мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, хандивын тайлангийн дүгнэлт

Д/д Нам,бие даан нэр дэвшигчийн нэр Хандивын тайлан, тайлан баталгаажуулсан дүгнэлт Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, мөрийн хөтөлбөр
1 Ардчилсан нам Үзэх Үзэх
2 Монгол Ардын нам Үзэх Үзэх
3 Монгол Ардын Хувьсгалт нам Үзэх Үзэх
4 Хөдөлмөрийн үндэсний нам Үзэх Үзэх
5 Иргэний Хөдөлгөөний нам Үзэх Үзэх
6 Аймгийн ИТХ-д бие даан нэр дэвшигчид Үзэх
7 Сумын ИТХ-д бие даан нэр дэвшигчид Үзэх