Tag

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- “Аудитор”-ын ажлын байрны зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор”-ын 2 ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр болон түүнээс...

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд аймгийн БОАЖГ, БЦОНСГЗ, ГХБХБГ, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс зэрэг...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: – Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙВ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр...

АЙМАГ, СУМЫН ИТХ-ЫН 2023 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, дахин сонгуулиар нам, эвсэл болон...

Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх аудитын нээлтийг хийв.

Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх аудитын  нээлтийг 2023.01.30-ний өдөр хийв. Нээлтэд Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө...

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2022.01.20-ны өдөр цахимаар зохион байгуулав.

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2022.01.20-ны өдөр цахимаар зохион байгуулан аймгийн төвийн болон сумдын төсөвт байгууллагын төсвийн шууд захирагч, нягтлан бодогч нарыг хамруулан 2022 оны санхүүгийн...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан бодох...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын ажлын байрны зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: -Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан бодох...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт Аудитор (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын ажлын байранд материал ирүүлэх зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.   Тавигдах шаардлага:   Эдийн засагч, Санхүү,...
1 2 3 11