Day

10-р сар 7, 2021

Нөхөн сонгуульд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын явцын тайланг мэдээллээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.4-т “Нэр дэвшигч, нам, эвсэл авсан хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг санал авах...

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН Хүснэгт-1 д/д Тойрог Тойргийн № Нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн...

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын талаар цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

Улсын Их Хурлын Төсвийн удирдлагын хорооны 2020 оны 05 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/28 дугаар тушаалын дагуу “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах...

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ҮАГ-ын ХШҮДАГ-ын баг бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.

Үндэсний аудитын газрын ХШҮДАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Цэрэнлхам, аудитын менежер З.Ариунзаяа, С.Нямсүрэн, аудитор Ж.Дэмчигсүрэн нарын хариуцсан ажлын хэсэг Дархан-Уул аймаг дахь...

ҮАГ-аас “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулж сургалт зохион байгууллаа.

МУЕА-ын 2021 оны А/28 тушаалаар батлагдсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”, ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар хийгдэж буй “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт,...

Дархан арьс ширний цогцолбор төслийн гүйцэтгэлд аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулж ҮАГ-ын аудитын дөрөвдүгээр газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Я.Самбуунямаар ахлуулсан 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Дархан-Уул аймагт ажиллаа.

“Дархан арьс ширний цогцолбор” төслийн санхүүжилт болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн ажлын гүйцэтгэлд аудит хийхтэй холбогдуулан Үндэсний аудитын газрын аудитын сургуулийн захирал, тэргүүлэх аудитор...

Шинжээч сонгох урилга

Төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх. Tags: Өмнөговь аймаг

Шинжээч сонгох урилга

Таван толгой ХК-ны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит хийх шинжээч сонгох урилга. Tags: Өмнөговь аймаг