Day

1-р сар 17, 2022

Дорноговь ТАГ – 2022 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг цахимаар хийв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн...

Архангай аймгийн Монгол даатгал ХК-аас сургалт, мэдээлэл хийлээ.

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Архангай аймгийн Монгол даатгал ХК-аас Гэнэтийн осол, Тээврийн хэрэгсэл, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт гэсэн 3 даатгалын төрлөөр сургалт,...