МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН 18,28 ДУГААР ТОЙРОГТ ЯВАГДСАН УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙ НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ