Day

6-р сар 10, 2022

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хамтран ажилласан хувийн аудитын компанийн гэрээг дүгнэж ажиллав. Тус ажилд Дарга, Тэргүүлэх аудитор, Аудитын...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ