Day

10-р сар 18, 2022

Дорноговь ТАГ – Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газартай харилцан түншийн үнэлгээг хийв

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” зорилт, Дорноговь аймгийн Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн...

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн төвийн Улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн...

МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 2022.10.17-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай, Нийгмийн...